HEM

Billinge Idé-konsult

En vanlig klippdag och resterande vilodagar

 

På den ena bilden ser man hur en Automower® just börjat klippa den sektionen som är på fastighetens framsida. Ganska snart försvinner ränderna och sektionen blir färdigklippt. Efter att ha gått en dag i sektionen lämnar sedan robotklipparen sektionen i fred i detta fall i tre dagar och under denna tid ser gräsmatta ut som på den andra bilden. Gräset växer jämt och ser lika lång ut utan ränder.

 

Impfaktorn stiger.

Förbipasserande gör stora ögon.

Beundrarna strömmar till.

 

 

Genialiskt enkelt

 

Den helt unika men genialiskt enkla Mowers Magic Box gör det möjligt att till alla slingstyrda robotgräsklippare oavsett märke som har dygns- och veckotimer inbyggt, att dela in klippytan i två sektioner. Det kanske vanligast lämpliga är en framsida och en baksida av tomten. MowersMagic Box konfigureras att låta klipparen klippa koncentrerat den ena klippytan under viss tid och den andra under resterande tid. Exempel: Tomten har en framsida framför huset som är ca 25 % av den totala klippytan. Mowers Magic Box konfigureras att styra klipparen till framsidan måndag och fredag. Resten av dagarna på baksidan. Din framsida kommer att se otroligt jämnväxt ut alla dagar utom på klippdagarna. Folk som promenerar förbi på helgen kommer att bli otroligt imponerade. Mowers Magic Box ger dessutom dig som har en guidekablefunktion till din klippare den unika möjligheten att istället utnyttja två guidekablar. Sannolikt kommer det minska tiden att återvända till laddstationen men även att klipparen hittar ut till mer än ett avlägset område. Har du en klippare med två guidekablar får kan du få upp till fyra guider ! Mowers Magic Box kommer att minska den totala nödvändiga klipptiden men kanske det mest fantastiska är att:

Den ger dig en perfekt gräsmatta där du gärna vill att andra skall beundra hur fint den är klippt

Dina grannar kommer att bli "gröna" av avund när de får se din "nya" gräsmatta !

Så här kan det se ut.

 

Mowers Magic Box monterad på baksidan av en laddningsstation till en Husqvarna Automower®

Den kan även monteras på en närliggande vägg. Även inomhus om det är möjligt och lämpligt.

 

 

 

Speciellt för Husqvarna Automover® - och Gardena ägare

 

Guidekabeldubblering !

Har du en tomt med många avlägnsa och svårnådda områden ?

När du sektionsindelat din totala gräsmatta så har har du tillgång till dubbla antalet guidekablar mot vad du hade tidigare. Du kan sannolikt låta din Automower sluta följa begränsningsslingan hem till laddstationen. Låt den istället bara leta efter en guidekabel för att hitta hem. Detta kommer att effektivisera hemgången och öka andelen tid som den klipper i förhållande till tiden för laddning och att återvända till laddstationen.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Mowers Magic Box is protected by pending patent.